Kategorija Radijacija

Kako smanjiti zračenje i elektromagnetska polja u kući
Radijacija

Kako smanjiti zračenje i elektromagnetska polja u kući

Studije sugeriraju vezu između kontinuirane izloženosti magnetskim poljima i visoke stope leukemije u djece. Tu sumnju potvrđuju Bonnske smjernice (Wissenschaftsladen Bonn), koje se godinama bave problemom zračenja. Europska agencija za okoliš (EEA), Savezni ured za zaštitu od zračenja (BfS) i inicijative Saveza potrošača pozivaju na zadržavanje radijacije.

Opširnije

Radijacija

Kako smanjiti zračenje i elektromagnetska polja u kući

Studije sugeriraju vezu između kontinuirane izloženosti magnetskim poljima i visoke stope leukemije u djece. Tu sumnju potvrđuju Bonnske smjernice (Wissenschaftsladen Bonn), koje se godinama bave problemom zračenja. Europska agencija za okoliš (EEA), Savezni ured za zaštitu od zračenja (BfS) i inicijative Saveza potrošača pozivaju na zadržavanje radijacije.
Opširnije