Kategorija Peru

Vrijeme je voda
Peru

Vrijeme je voda

Nacija Wampis, koju čini 65 domorodačkih zajednica, odlučila je izgraditi svoju autonomnu teritorijalnu vladu u studenom 2015. na temelju svog prava na samoodređenje. Kroz ovu vladu oni žele povratiti teritorijalnu kontrolu nad više od milijun hektara teritorija koji je okupirala i zauzima na pradjedovski način, kako bi osigurali njegovo očuvanje.

Opširnije

Peru

Vrijeme je voda

Nacija Wampis, koju čini 65 domorodačkih zajednica, odlučila je izgraditi svoju autonomnu teritorijalnu vladu u studenom 2015. na temelju svog prava na samoodređenje. Kroz ovu vladu oni žele povratiti teritorijalnu kontrolu nad više od milijun hektara teritorija koji je okupirala i zauzima na pradjedovski način, kako bi osigurali njegovo očuvanje.
Opširnije
Peru

Šume kao socio-ekosustavi: nova perspektiva pristupu razvoju šumarstva

Izričito priznavanje šuma kao socio-ekosustava u Peruu gotovo je nikakvo jer smo dio hegemonističke tradicije znanja u kojoj se trebalo razdvojiti da bismo znali. Ali u ovoj segregacijskoj revnosti razdvojili smo društvo od prirode, prirodu od kulture, razum od osjećaja, objektivnost od subjektivnosti među mnogim drugim dualnostima koje upravljaju našim razmišljanjem, našim diskursom i našim postupcima.
Opširnije