Kategorija LJUDSKA PRAVA

MIAU: Revolucionarni dokumentarac
LJUDSKA PRAVA

MIAU: Revolucionarni dokumentarac

Na Katoličkom sveučilištu u Temucu grupa studenata sociologije predstavila je dokumentarni film MIAU. MIAU je neovisni film koji je u Čileu snimio "Ustanički pokret za samoupravu" i pokriva razne teme povezane sa zdravljem žena, ženskom autonomijom i ženskim pravima.

Opširnije

LJUDSKA PRAVA

MIAU: Revolucionarni dokumentarac

Na Katoličkom sveučilištu u Temucu grupa studenata sociologije predstavila je dokumentarni film MIAU. MIAU je neovisni film koji je u Čileu snimio "Ustanički pokret za samoupravu" i pokriva razne teme povezane sa zdravljem žena, ženskom autonomijom i ženskim pravima.
Opširnije