Kategorija Fosilna goriva

Hrana ili smeće? Stroj za bolest
Fosilna goriva

Hrana ili smeće? Stroj za bolest

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, 68 posto uzroka smrti u svijetu posljedica je nezaraznih bolesti. Glavne bolesti ove vrste, poput kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, dijabetesa, pretilosti i raka probavnog sustava i srodnih organa, povezane su s konzumacijom industrijske hrane.

Opširnije

Fosilna goriva

Hrana ili smeće? Stroj za bolest

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, 68 posto uzroka smrti u svijetu posljedica je nezaraznih bolesti. Glavne bolesti ove vrste, poput kardiovaskularnih bolesti, hipertenzije, dijabetesa, pretilosti i raka probavnog sustava i srodnih organa, povezane su s konzumacijom industrijske hrane.
Opširnije